Jaarverslag 2015


Matthew Taylor, CEO en Bert De Graeve, Voorzitter

stellen het jaarverslag 2015 voor

Onze strategie

Onze strategie is erop gericht om consistent waarde te creëren voor onze aandeelhouders, door op een kostefficiënte manier superieure waarde te creëren voor onze klanten.

Onze visie en kernstrategieën vormen de fundering om onze business naar een hoger performantieniveau te brengen. Ze zijn de basis voor de prioriteiten van de onderneming en de acties voor de komende jaren.

Meer

Waardecreatie

"We zijn op schema om onze REBIT-doelstelling van 7% te bereiken" Meer

Onze visie

Geleid door onze better together aspiratie streven we er onophoudelijk naar om de voorkeurleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en –oplossingen. We doen dit door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten wereldwijd.