Duurzaam ondernemen

Voor ons gaat duurzaam ondernemen over economisch succes, de veiligheid en ontwikkeling van medewerkers, milieu-leiderschap, en sociale vooruitgang. Op die manier vertaalt Bekaert duurzaam ondernemen in een voordeel voor alle stakeholders. 

Bekaerts wereldwijde strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR: Corporate Social Responsibility) is gebaseerd op vier hoofdpeilers: onze verantwoordelijkheid op de werkplek, op de markt, ten aanzien van het milieu en tegenover de maatschappij. Onze CSR-inspanningen en –activiteiten zijn daarom gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en de gemeenschappen waarin we actief zijn. 
Bekaerts CSR rapport 2015 is gebaseerd op de GRI G4 richtlijnen van GRI’s duurzaamheidsrapportering. De certificiëring van het rapport 2015 was nog in behandeling op de dag van de publicatie van dit jaarverslag. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie die economische duurzaamheid bevordert. In 2015 werd Bekaert opnieuw erkend voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen door de opname in Ethibel Excellence Index (ESI) Europe – een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo’s onderzoek – en in die van Kempen SRI.

In 2015 kreeg Bekaert het zilveren erkenningsniveau van Ecovadis toegekend, een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen wiens metodologie gebouwd is op internationale standaarden. Hierdoor staat Bekaert in de top 30 van bedrijven die door Ecovadis geëvalueerd werden.