Onze verantwoordelijkheid in de markten en tegenover het milieu

Onze verantwoordelijkheid in de gemeenschappen en in de markten

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn binnen de lokale gemeenschappen. We hechten er belang aan om op een transparante en constructieve manier met lokale overheden om te gaan en de nationale wetgevingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Ook bij overnamedeals vindt Bekaert het uiterst belangrijk om meteen open en constructieve relaties op te bouwen met lokale overheden en sociale vertegenwoordigers. Dit was in 2015 in het bijzonder het geval in de de locaties die werden toegevoegd als deel van de Pirelli overname.
better together met klanten en leveranciers

Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers uit waar we ook actief zijn.

We werken samen met klanten en leveranciers in het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en het analyseren van de industrie.

In 2015 versterkte Bekaerts Aankoopafdeling haar engagement om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen bij onze leveranciers te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers werd uitgerold bij de top-10 aankoopcategorieën en tot nu toe gingen leveranciers die meer dan 40% van onze globale besteding vertegenwoordigen akkoord om een duurzame toeleveringsketen uit te bouwen. Bovendien hebben we overeenkomsten met onze belangrijkste walsdraadleveranciers, die ongeveer 60% van onze globale waldsraad aankoop vertegenwoordigen, opgezet en ondertekend. In deze meerjarige overeenkomsten vormen duurzaam ondernemen, integratie in de toeleveringsketen en innovatie expliciete bouwblokken. Gedeelde objectieven en actieplannen voor 201 werden opgezet met onze belangrijkste leveranciers om duurzaamheid doorheen de toeleveringsketen verder vooruit te stuwen. 

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2015 hebben we maatregelen in overeenstemming met het Conflict Free Sourcing Initiative verder geïmplementeerd. Dit is een intiatief van de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) en de Global e-Sustainability Initiative (GeSi), dat bedrijven uit verschillende sectoren helpt om kwesties rond mineralen uit conflictregio’s aan te pakken.

We werken met globale klanten actief samen in duurzaamheidsprogramma’s. We steunen hun CSR programma’s door specifieke acties in ons CSR beleid te implementeren en we nemen deel aan duurzaamheidsinitiatieven en standaarden om te beantwoorden aan specifieke vragen van klanten. 

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu

better together voor een schonere wereld: we streven er voortdurend naar om minder materialen te gebruiken, ons energieverbruik te reduceren en afval te verminderen. 

Bekaerts zorg voor het milieu wordt toegepast in drie deelaspecten: onze voortdurende inspanningen om nieuwe milieuvriendelijkere productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen, preventive en risicobeheer en de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu.

In het eerste deelaspect is onze ambitie om milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen. In 2015: 

  • Hebben we vooruitgang geboekt in het verwerken van gebruikt zoutzuur. Een groot aantal Bekaert fabrieken besteedt de verwerking van gebruikt zoutzuur uit aan externe afnemers. Deze bedrijven zetten de afvalzuren om in ijzerchloride coagulanten die gebruikt worden voor de behandeling van water. Er werden nu labtesten uitgevoerd om het gebruikte zoutzuur om te zetten in een ijzerchloride oplossing, die het hergebruik door afnemers zal vergemakkelijken. In één van onze fabrieken wordt het gebruikte zoutzuur ter plaatse gerecupereerd, na behandeling door een regeneratie-unit die de afvalzuren omzet in ijzeroxides en vers zoutzuur. Die laatste kunnen hergebruikt worden in het productieproces.
  • In 90% van onze fabrieken in Europa en Pacifisch Azië werd alle traditionele verlichting vervangen door LED lampen. In 2016 zal de rest van Europa en Azië afgewerkt worden en zal het programma uitgerold worden in onze vestigingen in Noord- en Latijns-Amerika. Dit project zal het energieverbruik voor verlichting met 50% verminderen.
  • Met uitzondering van China kwam 24% van onze elektriciteit van herbruikbare energiebronnen. China inbegrepen (waar stroom van hernieuwbare energiebronnen schaars is) kwam 15% van hernieuwbare bronnen. De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van betrokken data. In Ecuador, bijvoorbeeld, komt 100% van Bekaerts elektriciteitsverbruik van hydraulische energie.
Ten tweede spelen preventie en risicobeheer een belangrijke rol in Bekaerts milieubeleid. In 2014 werd een actieplan opgesteld om bodemverontreiniging te voorkomen. Deze plannen werd met succes geïmplementeerd in 2015.

Verantwoord gebruik van water is ook een prioriteit. In 2015 werden programma’s die erop gericht zijn om waterverbruik op lange termijn te verminderen verder uitgebreid. We voerden diepgaande analyses en evaluaties uit op onze waterbalans om een standaard voor Bekaert wereldwijd te bepalen. 

In 2015 was 95% van onze geconsolideerde vestigingen ISO14001 gecertifieerd. ISO14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO14000 standaard die praktische tools aanbiedt aan bedrijven die hun milieuverantwoordelijkheden willen beheren. ISO14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling. Het is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die toegevoegd worden aan de consolidatieperimeter. Onze recente acquisities (Pirelli Steelcord, Arrium Ropes) hadden het ISO14001 certificaat al.  De betrokken vestigingen behouden hun certificaat als onderdeel van de Bekaert groep. Bekaert ontving ook een certificaat voor ISO14001 en ISO9001 op groepsniveau. De ISO9000 familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement. 

Ten laatste ontwikkelt Bekaert producten die bijdragen tot een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds in beschouwing wordt genomen vanaf de R&D fase van nieuwe producten. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling. Nieuw ontwikkelde producten met ecologische voordelen worden beschreven in het Technologiehoofdstuk.

Enkele Bekaert productvoorbeelden: 
  • Anti-ferromagnetische kabelwapeningsdraad voor windmolens. De exploratie van offhsore windenergie in Noord-Europa is meer dan verdubbeld tijdens de voorbije vijf jaar. Dit heeft geleid tot meer investeringen in windmolenparken. Bekaert levert kabelwapeningsoplossingen voor onderzeese energietransportkabels die de transmissie-efficiëntie optimaliseren en het energieverlies voorkomen.
  • Droog- en verwarmingssystemen op gas en elektrische infrarood droogtechnologieën die de efficiëntie verhogen en het energieverbruik verminderen. Deze systemen worden gebruikt in verschillende sectoren en toepassingen zoals de papier- en kartonindustrie of voor toepassingen in metaalverwerking.
  • Staalkoord met ternaire legeringsdeklaag (TAWI®) vermindert 80% van het kobaltvolume in banden.
  • Laagkoolstofdraad bedekt met een watergebaseerde coating ter vervanging van deklagen op basis van solventen.