Onze verantwoordelijkheid op de werkplek

Leren en ontwikkelen

Om topprestaties en de voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers te stimuleren, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen. Bekaerts performantieopvolgingssysteem laat toe dat de teams en individuen geëvalueerd worden in relatie tot de vastgestelde doelstellingen, maar ook in relatie tot hun manier van werken. In 2015 hebben we een programma opgestart om de aanpak van performantieopvolging te innoveren en regelmatige performantie- en coaching-gesprekken te bevorderen, en om het niveau van empowerment te verhogen. Dit programma zal in de komende jaren verder geïmplementeerd worden in de organisatie.

Bekaert hecht veel belang aan uitdagende carrière- en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor haar medewerkers. Trainingprogramma’s omvatten niet alleen technische en job-specifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving. 

Personeelscijfers

  • Een gemiddelde van 27 uren opleiding per medewerker in 2015.
  • Percentage medewerkers met performantieopvolging: 

Veiligheid als absolute voorwaarde

Bekaerts veiligheidsbeleid werd geïntroduceerd aan de hand van het Safety Tree model en opgevolgd via het Bekaert Safety Evaluation System (BEKSES). In 2015 werden op globale schaal BEKSES audits (gebaseerd op OHSAS 18001) uitgevoerd en actieplannen opgesteld. In nieuwe entiteiten en vestigingen die recent werden toegevoegd aan de consolidatieperimeter, werden speciale inspanningen geleverd om het lokale veiligheidsbeleid te aligneren met de wereldwijde Bekaert aanpak. 

Veiligheid naar een hoger niveau tillen

In 2015 startte Bekaert een Veiligheid Uitmuntendheidsproject dat erop gericht is het bewustzijn voor veiligheid en veiligheidsperformantie doorheen de Groep te verbeteren. Het programma is van toepassing op verschillende niveaus in de organisatie: van het Bekaert Group Executive, over de plant- en eerstelijnsmanagers, tot de arbeiders op de werkvloer. In een eerste fase ondergingen zes fabrieken een assessment en werden er interviews ter plaatse afgenomen. Daarna werd, op basis van de resultaten, een roadmap voor implementatie opgesteld. In de loop van 2016 wordt het programma verdergezet in andere fabrieken, en zal het uitgerold worden als onderdeel van het Manufacturing Excellence programma dat ook globaal geïmplementeerd wordt. 

Investeren in ergonomie op de werkplek

Omdat we een gezonde werkomgeving belangrijk vinden, bleven we in 2015 investeren in automatisatie van verhandelingsapparatuur en andere vormen van ergonomie op de werkplek. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuw ontworpen verhandelingsapparatuur die voor het eerst werd geïnstalleerd in onze fabrieken in Burgos (Spanje) en Rogers (VS). In de komende jaren wordt innovatie in ergonomie op de werkplek verder uitgerold.

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek

Bekaert organiseert traditioneel elk jaar een wereldwijd Gezondheids- en Veiligheidsevenement. Het centrale thema van dit jaar was “Veiligheid en gezondheid? We gaan ervoor!”. Wereldwijd werden de teams in de Bekaert fabrieken aangemoedigd om goede praktijken te delen en te leren van elkaar. 

In de loop van het jaar hebben medewerkers in onze fabrieken wereldwijd diverse lokale initiatieven georganiseerd zoals campagnes rond gezonde voeding, sportactiviteiten en projecten rond mentale gezondheid.

Veiligheidscijfers

In 2015 waren 61% van alle Bekaert medewerkers wereldwijd gecoverd door de OHSAS 18001 standaard.

Van de gemiddeld 27 uur training per medewerker, waren 7 uur gerelateerd aan veiligheid.

Gerapporteerde incidenten Bekaert Groep

Reccordable incidents
Frequentiegraad = aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren

SI 2015 NL

Ernstgraad = aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gewerkte uren.

In 2015 stegen zowel de frequentiegraad als de ernstgraad in vergelijking met 2014. Dit was het resultaat van footprint wijzigingen zoals aankoop/consolidatie van entiteiten waar veiligheidsprestaties verbeterd worden als onderdeel van hun integratie in de Bekaert Groep, een trend die we waarnemen vanaf midden 2015.

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen

  >= 7 jaar >= 5 jaar >= 2 jaar >= 1 jaar
Aantal fabrieken 1 1 3 7