Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij

Bij sponsoring- en andere gemeenschapsactiviteiten leggen we de nadruk op educatieve projecten. Daarenboven steunen we plaatselijke initiatieven en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling. 

Steun aan educatieve en opleidingsinitiatieven

Wij geloven dat onderwijs en opleiding de sleutel vormen voor een duurzame toekomst. Daarom steunen wij wereldwijd initiatieven die de gemeenschappen waarin we actief zijn, helpen door middel van onderwijs en opleiding. 

In China heeft Bekaert sterke relaties opgebouwd met verschillend instituten. Eén initiatief betreft het creëren en verbeteren van het veiligheidsbewustzijn bij kinderen van de Lianying Primary School. Door middel van spelletjes en tips, leren ze hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen gevaarlijke situaties tijdens de zomervakantie. Een ander intiatief in 2015 was de bouw van een speelruimte in de Xiyuan Primary School om de verbeeldingscapaciteiten bij kinderen te verbeteren. 
In Brazilië steunt Bekaert educatieve projecten via verschillende programma’s. In 2015 lag de klemtoon bij veel projecten op fysieke en mentale gezondheid. In scholen werden schaakworkshops en regionale toernooien georganiseerd om het logisch denken bij kinderen te verbeteren.
Bekaert Corporation (VS) zette haar deelname in de National 4-H Council, gelanceerd in 2014, verder. 4-H is de grootste jeugdontwikkelings- en empowerment organisatie in de VS en bereikt meer dan 7 miljoen 4-H jongeren in verstedelijkte gebieden, voorstedelijke schoolbuurten en landbouwgemeenschappen. 4-H’ers nemen deel aan leeractiviteiten in het domein van wetenschap, gezond leven en voedselveiligheid. Bekaert drukt hiermee haar engagement uit om Amerika’s grootse jeudgdontwikkelingsorganisatie te helpen om een positieve verandering en een betere toekomst voor voor de jeugd te creëren.

Steun aan sociale en maatschappelijke initiatieven

We steunen maatschappelijke initatieven voor de verbetering van sociale omstandigheden in die landen waar we actief zijn. 

Inchalam, Bekaerts grootste productievestiging in Chili, schonk Cercas Pro omheiningen aan de Santa Clara School in Tacahuano. Dit initiatief maakt deel uit van een nationaal pilootproject, om voetgangers in schoolbuurten te beschermen.
Proalco, Bekaerts vestiging in Colombia, steunde verschillende lokale milieu-initiatieven zoals programma’s die bewustzijn creëren in scholen en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de inspanningen voor recyclage in de lokale gemeenschap.

In Brazilië organiseren onze collega’s traditioneel een “vrijwilligersdag”. Dit event vond ook plaats in 2015: medewerkers doneerden geschenken en organiseerden activiteiten voor de kinderen van een kinderdagverblijf in Contagem. Bekaert hecht veel belang aan de gezondheid en veiligheid in en buiten onze operaties. In Contagem, steunden we de organisatie van een skateboard project met als doel jongeren aan te zetten tot sport. Andere initiatieven in Vespasiano, Itaúna, Osasco en Hortolândia omvatten voetbal, tennis, taekwondo en skateboard toernooien.