EMEA

Gezamenlijke omzet: € 1 227 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 48 miljoen
Totale activa: € 884 miljoen
Medewerkers: 7 300

Economische omgeving in 2015

De economie in Europa verbeterde in 2015, weliswaar met verschillen tussen de Europese lidstaten. Het herstel werd ondersteund door de lagere olieprijzen, de kwantitatieve versoepeling toegepast door de Europese Centrale Bank en een relatief lage euro, waardoor exports uit eurolanden competitiever werden. De gematigde opleving blijft echter fragiel, gezien de toegenomen economische, financiële en politieke onzekerheden. 

De automobiel- en bouwsector, markten die cruciaal zijn voor de welvaart van Europa en uitermate belangrijk voor Bekaerts activiteiten, kenden een sterke vraag gedurende 2015. Energiegerelateerde sectoren verzwakten als gevolg van een terugval van de olie- en gassector.

Bekaert is aanwezig in zowel de mature West-Europese markten als in Centraal- en Oost-Europa.  We bieden een hoogwaardig portfolio van geavanceerde staaldraadproducten aan voor sectoren die op zoek zijn naar sterkere, veiligere en lichtere materialen. Er zijn dan ook steeds opportuniteiten voor innovatiegerichte technologieën.

De Russische crisis

De politieke instabiliteit in Rusland, de devaluatie van de roebel en de drastische afname van olie-inkomsten maakten dat de Russische economie in een recessie belandde. Bekaerts activiteiten in Rusland presteerden goed in 2015: de handelsbeperkingen hebben onze business continuïteit en groei niet aangetast aangezien Bekaert Lipetsk lokaal aankoopt, produceert en verkoopt.

Activiteitenverslag

De Europese marktvraag was in de meeste sectoren sterk gedurende het hele jaar 2015. Vooral de automobielsector zorgde voor volumegroei van staalkoord en andere staaldraadtoepassingen in de regio. Bekaerts activiteiten in EMEA leverden excellente resultaten op, gedreven door de sterke volumegroei en een gunstige product-mix. De succesvolle integratie van de staalkoordvestigingen overgenomen van Pirelli in Italië, Roemenië en Turkije was goed voor een groei van 14% en versterkte EMEA’s solide, dubbelcijferige winstgevendheid. Het bouwproductenplatform leverde stevige groeicijfers op en de meeste andere industriële staaldraadactiviteiten presteerden op hetzelfde sterke niveau als in 2014. Bekaert tekende een REBIT-stijging voor de regio op van 22% en tilde de winstmarges naar een recordhoogte van 11,3%. De investeringsuitgaven bedroegen € 48 miljoen en betroffen capaciteitsuitbreidingen en moderniseringen, voornamelijk in Slovakije en België

Succesvolle integratie van de Pirelli staalkoordvestigingen 

Bekaert heeft de staalkoordvestigingen, overgenomen van Pirelli in Figline Valdarno (Italië), Slatina (Roemenië), en Izmit (Turkije), succesvol geïntegreerd. De integratie van deze staalkoordactiviteiten en Bekaerts langetermijncontract met Pirelli bevestigen de status van Bekaert als een belangrijke leverancier voor de bandenindustrie en heeft de bijdrage van de regio EMEA aan de geconsolideerde cijfers van de Groep verder verhoogd.

Fusie: Bridon Bekaert Ropes Group

Eind 2015 kondigden Bekaert en Ontario Teachers’ Pension Plan de geplande fusie aan van de wereldwijde kabel en advanced cords activiteiten van Bekaert en Bridon via de oprichting van een nieuwe joint venture: Bridon Bekaert Ropes Group. De fusie-overeenkomst is onderworpen aan de gebruikelijke closing voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen. Na afronding zal Bekaert in Europa de advanced cords  activiteiten in Aalter (België) inbrengen.  Ontario Teachers’ Pension Plan zal haar volle eigendomsbelang in Bridon inbrengen in de nieuwe groep. Hun Europese activiteiten behelzen productievestigingen in Doncaster, Newcastle en Coatbridge (VK), Gelsenkirchen (Duitsland) en Tønsberg (Noorwegen). 

Een sterke business portfolio gericht op waardecreatie

Bekaert heeft duidelijke prioriteiten gesteld met betrekking tot de domeinen waarin de onderneming verder wil groeien en hoe de business portefeuille kan worden verbeterd. In Europa tonen de M&A activiteiten en de desinvesteringen van 2015 aan hoe Bekaert zich toespitst op die business domeinen waarin we onze sterkten kunnen uitspelen. 

  • De desinvestering van de activiteiten van Carding Solutions kadert in de strategie van Bekaert om een waardecreërende portefeuille van producten en activiteiten samen te stellen en uit te bouwen waarbinnen de Groep haar kerncompetenties in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën ten volle kan benutten. Op 1 mei 2015 heeft Bekaert Carding Solutions, met activiteiten in België, Azië en de VS aan Groz-Beckert verkocht en een langetermijn leveringsovereenkomst afgesloten voor de levering van Bekaert kaardendraad, wat waardecreatie voor onze business betekent.
  • Bekaert stapte uit de stainless staaldraad business. Niettegenstaande de investeringen en zware inspanningen gedurende de laatste jaren, slaagde Bekaert er niet in deze bedrijfsactiviteit winstgevend te maken. Dit was het gevolg van een structurele overcapaciteit in de markt, concurrentie uit lage kostlanden en ongunstige antidumpingmaatregelen. Deze beslissing had impact op de productievestigingen in Zwevegem (België) en Lonand (India) en op de betrokken verkooporganisatie.

Onze business transformeren

De wereldwijde transformatieprogramma’s die de visie en de strategieën van Bekaert ondersteunen, vergroten hun impact en snelheid. Ook in Europa: 
  • Bekaert’s wereldwijd manufacturing excellence program richt zich op het versterken van onze concurrentiekracht door het optimaliseren van veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit. In Europa werd het programma geïmplementeerd in Zwevegem (België) en in Hlohovec (Slovakije). Het zal verder uitgerold worden in de regio gedurende 2016 en in de daaropvolgende jaren.
  • Het recent opgestarte customer excellence programma streeft groei en rendement na. Het wordt per activiteitenplatform in alle regio’s uitgerold. Het programma werd in Zwevegem gelanceerd met een internationale bootcamp.