Latijns-Amerika

Latam NL 2015
Gezamenlijke omzet: € 1 451 miljoen
Geconsolideerde omzet € 764 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: (*) € 24 miljoen
Totale activa: (*) € 582 miljoen
Medewerkers: 7 800
(*) geconsolideerde vennootschappen

Economische omgeving in 2015

Terugschroeving van overheidsbudgetten en besparingen op overheidsuitgaven als gevolg van de prijsdalingen voor koper en andere grondstoffen, hebben geleid tot een terugval in de mijnbouw en de openbare infrastructuurmarkten in Latijns-Amerika. 

De dalende olieprijzen hebben voor nog meer onzekerheid gezorgd in 2015. Verschillende Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië, Venezuela en Ecuador, zijn sterk afhankelijk van olieopbrengsten die bepalend zijn voor exportopbrengsten en overheidsinkomsten. 

Andere landen hangen af van mijnbouwactiviteiten, zoals Peru, Chili en Colombia, wat hen gevoelig maakt voor een daling van de grondstofprijzen. 

2015 werd dan ook gekenmerkt door een drastische vertraging van de economische groei in meerdere Latijns-Amerikaanse economieën, met bijzonder teleurstellende prestaties in Brazilië en Venezuela, waar de depressie blijft aanhouden. Het BNP daalde in de hele regio en leidde tot een regionale daling van de vraag in de infrastructuurmarkten.

Bekaert produceert in Latijns-Amerika een uitgebreide productenportefeuille bestemd voor de bouw, mijnbouw, landbouw en een brede waaier aan industriële- en consumentenmarkten in de regio. Bekaert heeft 100% dochterondernemingen en meerderheidsparticipaties in Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru, Chili en Brazilië, alsook joint ventures in Brazilië in een 45/55 partnerschap met ArcelorMittal. 

Bekaert startte haar productie-activiteiten in Latijns-Amerika in 1950. Vandaag vertegenwoordigen deze 33% van de gezamenlijke omzet. Eind 2015 telde Bekaert meer dan 7800 medewerkers in de regio.

Activiteitenverslag

Bekaerts geconsolideerde omzet in Latijns-Amerika steeg met + 21% dankzij de aanzienlijke impact van acquisities en gunstige wisselkoersschommelingen. Een verbeterde prijs-mix compenseerde de impact van de verrekende lagere grondstofprijzen.

We hebben de voormalige staalkoordvestiging van Pirelli in Sumaré, Brazilië, overgenomen en hebben de acquisities van 2014 volledig geïntegreerd in Brazilië en Costa Rica. De impact van overnames, de verbeterde prijs-mix en de effecten van kostenbesparingen stuwden de winstgevendheid en cash generatie voor de regio. 

REBIT en EBITDA stegen met meer dan 75% ten opzichte van 2014. De EBITDA-marge nam in de loop van het jaar toe en bereikte 10% op omzet in de tweede helft van 2015.
Bekaert investeerde € 24 miljoen in materiële vaste activa in de regio en stemde, waar nodig haar, activiteiten af op de economische realiteit.

Bekaerts gezamenlijke omzetgroei was beperkt als gevolg van de aanzienlijke devaluatie van de Braziliaanse real. De prestaties van onze joint ventures in Brazilië overtroffen evenwel de marktgemiddelden in het land.

Ondanks de economische ontwikkelingen in Latijns-Amerika, verwacht Bekaert een blijvend voordeel van onze sterke marktposities, de duurzame kostenbesparingen en de verbeterde business portefeuille.
De verhoogde winstgevendheid, gerealiseerd in 2015 in dalende markten, toont het vermogen van onze teams aan om de competitiviteit en de productenportefeuille in moeilijke economische omstandigheden te verbeteren.

Groei van onze activiteiten dankzij M&A

De integratie van de staalkoordvestiging overgenomen van Pirelli in Sumaré, Brazilië heeft vanaf 1 januari 2015 bijgedragen tot Bekaerts financiële cijfers. 

Eind 2015 kondigden Bekaert en Ontario Teachers’ Pension Plan de geplande fusie aan van de wereldwijde kabel en advanced cords activiteiten van Bekaert en Bridon via de oprichting van een nieuwe joint venture: Bridon Bekaert Ropes Group. De fusie-overeenkomst is onderworpen aan de gebruikelijke closing voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen. Na afronding zal Bekaert in Latijns-Amerika de advanced cords activiteiten in Brazilië (Cimaf), Chili (Prodinsa) en Peru (Procables) inbrengen. Ontario Teachers’ Pension Plan zal haar volle eigendomsbelang in Bridon inbrengen in de nieuwe groep. Hun Latijns-Amerikaanse verkooporganisatie is gevestigd in Brazilië.

Risico en risicobeperking in Venezuela

Bekaert boekte uit voorzichtigheidsprincipes reeds in 2010 bijzondere afwaarderingen op de activa in Venezuela en past sedert het begin van 2013 hyperinflatieboekhouding en de toepasselijke economische wisselkoers toe in de waardering van de financiële cijfers. Het waarderingsrisico van de betrokken activiteiten is dan ook eerder beperkt.
We hebben onze operaties echter noodgedwongen gesloten in februari 2016 als gevolg van een tekort aan grondstoffen. Bekaert garandeert continuïteit van haar activiteiten van zodra mogelijk maar blijft voorzichtig met betrekking tot de houdbaarheid van het economisch klimaat in het land. Onze klanten en ons toegewijd team van medewerkerkers in Venezuela worden zo goed mogelijk ondersteund. 

Bekaert Ideal Alambrec, Ecuador, viert haar 75ste verjaardag

Ideal Alambrec, Bekaerts staaldraadvestiging in Ecuador, heeft haar 75ste verjaardag gevierd in aanwezigheid van haar stichtende leden, overheidsinstanties en vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel. De viering vond plaats in de vestiging in Quito.

Juan Kohn, lid van de stichtende familie: “Gedurende de afgelopen 75 jaar is Ideal Alambrec geëvolueerd van een familiebedrijf opgericht in de kelder van een huis in Ambato tot één van de belangrijkste leveranciers voor de landbouw-, bouw- en industriële sectoren in Ecuador en in het buitenland. Wat in onze lange geschiedenis echter nooit veranderd is, is de passie voor onze medewerkers, onze klanten, onze aandeelhouders, en de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.”

Business transformatie op niveau van de regio

Bekaerts dochtervennootschappen in Latijns-Amerika nemen deel aan de wereldwijde excellence programma’s die zich richten op het nastreven van waardecreatie doorheen regio’s en platformen. Onze Latijns-Amerikaanse entiteiten hebben bovendien initiatieven genomen om op regionale basis hun schaalgrootte beter te benutten door het combineren van hun sterktes en actieplannen bij het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen.