Pacifisch Azië

APAC sales by sector 2015 NL
Gezamenlijke omzet: € 1 136 miljoen
Geconsolideerde omzet:
€ 1 086 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 50 miljoen
Totale activa: € 1 269 miljoen
Medewerkers: 10 500

Economische omgeving in 2015

De Chinese economie groeide in 2015 aan het traagste tempo in twintig jaar. Structurele veranderingen in de economie, een zwakke algemene vraag, verhoogde handelsbelemmeringen tegen imports uit China en binnenlandse uitdagingen zoals de enorme productieovercapaciteit in verschillende sectoren en de hoge schuldenlast, zorgden voor een daling van het BNP tot onder de 7%. 

De vraag in de bandenmarkten was heel zwak in het begin van 2015 maar herstelde zich, vooral in de markt van personenbanden aan het einde van het eerste kwartaal. Structurele binnenlandse overcapaciteit en de commoditisering van oplossingen voor het versterken van vrachtwagenbanden zorgden voor een aanhoudende prijserosie in China. 

De vraag van de sector van de zonne-energie in China groeide gestaag in 2015. De vraag naar de nieuwe-generatie zaagdraad, zoals gestructureerde draad, won terrein in de markt. 

De economische groei in India nam sterk toe met meer dan 7%. De binnenlandse industriële vraag trok aan na het invoeren van hervormingen om de economie te versterken. Bekaerts staalkoordactiviteiten in India kenden een solide groei door het winnen van marktaandeel in een opverende marktomgeving.

Zuid-Oost-Azië kende aanhoudende solide groei in de meeste landen, hoewel de grootste economie van die regio, Indonesië, aan het traagste tempo in jaren groeide (minder dan 5%). De verwerkende industrie bleef niettemin één van de sterkste bijdragers aan het BNP van het land. Onze activiteiten in Indonesië investeerden in additionele productiecapaciteit om de groei op te vangen. 

Bekaert is aanwezig in Pacifisch Azië met productie- en ontwikkelingscentra in China, India, Indonesië, Maleisië, Japan en Australië. 

Activiteitenverslag

Bekaerts activiteiten in Pacifisch Azië tekenden een omzetgroei op van 12%. Dit was het gevolg van gunstige wisselkoerseffecten en het netto-effect van overnames en desinvesteringen, gedeeltelijk tenietgedaan door lagere volumes als gevolg van een zwakke start van het jaar en doorgerekende lagere grondstofprijzen. De impact van prijserosie in de Chinese bandenmarkten werd geneutraliseerd door een betere product-mix.

Onze activiteiten in Pacifisch Azië realiseerden een sterke margetoename dankzij kostencontrole en een aanzienlijke verbetering van de business portefeuille ten gevolge van: een gevoelige toename van de staalkoord omzet in India en Indonesië; een groeiend aandeel aan producten met hoge toegevoegde waarde; desinvesteringen en overnames; en de eerste effecten van rentabiliteitsherstel in onze staaldraadactiviteiten in Zuid-Oost-Azië.

Bekaert verbeterde de portefeuille in China door het aandeel van producten met hoge toegevoegde waarde zoals tire cord en zaagdraad te verhogen. We herwonnen marktaandeel in de Chinese tire cord markt en hielden gelijke tred met de groeiende vraag in de sector van de zonne-energie. Zaagdraad vertegenwoordigde meer dan 10% van Bekaerts omzet in Pacifisch Azië in 2015.

Bekaert kon haar portefeuille eveneens verbeteren door het desinvesteren van een aantal activiteiten met lage of negatieve marges. We desinvesteerden de activiteiten van de Carding Solutions business (met entiteiten in China en Indië) en de roestvaste staaldraadactiviteiten (met een vestiging in Indië). Bij jaareinde 2015 deconsolideerde Bekaert ook de verlieslatende vennootschappen in Xinyu, China, om de wijziging in controle en de lopende onderhandelingen gericht op een exit van Bekaert te reflecteren. De positieve REBIT impact van de deconsolidatie zal zichtbaar zijn in de financiële cijfers van 2016.

Bekaert nam in 2015 de voormalige Pirelli staalkoordvestiging over in China, de voormalige Arrium kabelfabriek in Australië, en de overige aandelen van partners in meerdere vestigingen, waaronder de Dramix® vestiging in Shanghai, de staaldraadplant in Jiangyin, China, het Dramix® verkoop- en distributie kantoor in Australië/Nieuw-Zeeland, en de Maleisische staaldraad- en kabelactiviteiten.

Deze acties en verwezenlijkingen verhoogden de rentabiliteit en cash generatie in Pacifisch Azië aanzienlijk. EBITDA nam met 25% toe tot € 200 miljoen in 2015, aan een EBITDA marge van bijna 20% in de tweede helft van het jaar. 

Bekaert heeft in 2015 intensief geïnvesteerd in de regio met een totaal van € 50 miljoen in materiële vaste activa, waaronder tire cord uitbreidingsinvesteringen in India en Indonesië.

Uitbouwen van onze globale aanwezigheid in staalkabels

Begin 2015 heeft Bekaert de overname aangekondigd van de staalkabelvestiging Arrium Ltd in Newcastle, Australië. De integratie van de Australische kabelactiviteiten versterkt de groeistrategie van Bekaert in staalkabels en zal de Groep in staat stellen een leidende positie in te nemen in de markt van staalkabels voor de mijnbouw. De acquisitie voegt ongeveer € 40 miljoen toe aan de geconsolideerde omzet van Bekaert en werd sedert 1 maart 2015 geïntegreerd.

Eind 2015 kondigden Bekaert en Ontario Teachers’ Pension Plan de geplande fusie aan van de wereldwijde kabel en advanced cords activiteiten van Bekaert en Bridon. De fusie-overeenkomst is onderworpen aan de gebruikelijke closing voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen. Na afronding zal Bekaert in Azië de advanced cords activiteiten in Shenyang (China) inbrengen. Ook de verkoop- en klantendiensten van de geïntegreerde staalkabelactiviteiten binnen Bekaerts draadvestigingen in Qingdao (China) en Shah Alam (Maleisië) zullen worden ondergebracht in de nieuwe groep. Ontario Teachers’ Pension Plan zal haar volle eigendomsbelang in Bridon inbrengen in de nieuwe groep. Hun Aziatische activiteiten behelzen productievestigingen in Hangzhou (China) en Jakarta (Indonesië).
Bekaerts wereldwijd manufacturing excellence programma dat zich richt op het versterken van onze concurrentiekracht door het optimaliseren van veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit werd eveneens in Azië uitgerold. In 2015 werd het programma geïmplementeerd in Weihai en in Jiangyin (China) en zal het verder uitgerold worden in de regio in 2016 en in de daaropvolgende jaren. Het recent opgestarte customer excellence programma dat groei en rendement nastreeft, zal eveneens in Azië uitgerold worden als deel van de wereldwijde aanpak.