Bekaert Group Executive

Bekaert Group Executive

Het Bekaert Group Executive draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderneming en treedt op onder toezicht van de Raad Van Bestuur. Het uitvoerend management wordt voorgezeten door Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder.


Van links naar rechts - eerste rij: Matthew Taylor, Bruno Humblet, Lieven Larmuseau, Curd Vandekerckhove
2de rij: Geert Van Haver, Piet Van Riet, Frank Vromant, Bart Wille
De samenstelling van het BGE zal wijzigen in 2016.

Bruno Humblet, Chief Financial Officer en Algemeen Directeur Regio Latijns-Amerika, zal Gedelegeerd Bestuurder worden van de aangekondigde Bridon Bekaert Ropes Group. Deze benoeming is afhankelijk van, en treedt in voege vanaf de voltooiing van de fusie. Bruno zal uit het Bekaert Group Executive treden. 

De benoeming van een nieuwe CFO zal binnenkort aangekondigd worden.

Stijn Vanneste werd gepromoveerd tot Algemeen Directeur Europa, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië. Hij zal vanaf april 2016 toetreden tot het Bekaert Group Executive. Stijn vervoegde Bekaert in 1995 en vervulde verschillende internationale management functies in de Group, vooraleer hij zijn huidige rol als Senior Vice President Manufacturing Excellence opnam.

Het Bekaert Group Executive zal vanaf het tweede kwartaal van 2016 negen leden tellen en zal als volgt samengesteld zijn:
  • Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder
  • Lieven Larmuseau, Algemeen Directeur Rubber Reinforcement
  • Curd Vandekerckhove, Algemeen Directeur regio Noord-Azië en Global Operations
  • Geert Van Haver, Chief Technology Officer
  • Stijn Vanneste, Algemeen Directeur  regio EMEA, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië
  • Piet Van Riet, Algemeen Directeur Industrial & Specialty Products
  • Frank Vromant, Algemeen Directeur Noord- en Zuid-Amerika
  • Bart Wille, Chief HR Officer
  • CFO te benoemen