Onze strategie

Wie zijn we

Bekaert is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten en –oplossingen te zijn voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) werd opgericht in 1880 en is een globale onderneming die wereldwijd bijna 30 000 medewerkers telt, met hoofdzetel in België en een jaaromzet van € 4,4 miljard.

Wat doen we

Bekaert past unieke technologieën toe om op wereldwijde schaal een kwaliteitsportefeuille van getrokken staaldraadproducten en deklaagoplossingen aan te bieden. We kopen jaarlijks meer dan 3 miljoen ton walsdraad, onze belangrijkste grondstof, aan. 

Afhankelijk van de wensen van onze klanten, trekken we draad tot diverse diameters en sterktes, zelfs tot ultrafijne vezels van één micron. We bundelen draden tot koord, kabels en strengen, weven of breien ze tot een weefsel of verwerken ze als eindproduct. Onze producten verminderen wrijving, verhogen de corrosiebestendigheid of bevorderen de adhesie met andere materialen.

Onze aanpak

better together beschrijft de unieke samenwerking tussen Bekaert en haar zakenpartners. We creëren waarde voor onze klanten door het leveren en co-creëren van een kwaliteitsportfolio van staaldraadoplossingen en door het bieden van dienstverlening op maat in alle continenten. We geloven in blijvende relaties met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders en we verbinden ons ertoe om hen langetermijn waarde te leveren. We zijn ervan overtuigd dat de veerkracht, het vertrouwen en de integriteit die onze medewerkers wereldwijd verenigen als één team, de fundamenten vormen van duurzame en succesvolle partnerschappen waar ook ter wereld. 

Onze strategie

Onze strategie is erop gericht om consistent waarde te creëren voor onze aandeelhouders, door op een kostefficiënte manier superieure waarde te creëren voor onze klanten. 

Onze visie en kernstrategieën vormen de fundamenten van een transformatie van onze business naar een hoger performantieniveau. Ze waren de basis van de prioriteiten en de acties van het bedrijf in 2015 en zullen onze focus blijven sturen in de komende jaren. 

Onze visie

Geleid door onze better together aspiratie streven we er onophoudelijk naar om de voorkeurleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en –oplossingen. We doen dit door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten wereldwijd.

Met deze visie verklaring heeft Bekaert expliciet haar ‘field of play’ vastgelegd: het beschrijft wat we willen zijn, waarin we competitief willen zijn en investeren, en hoe we ons willen onderscheiden.

Onze kernstrategieën

Vijf kernstrategieën vormen de basis van Bekaerts prioriteiten en beslissingsprocessen die gericht zijn op het creëren van waarde en groei. Deze strategieën brengen onze visie in de praktijk en reflecteren de richting en de prioriteiten voor de onderneming:
 1. We brengen de klant in het hart van onze business;
 2. We sturen groei aan door het bieden van superieure klantenwaarde;
 3. We versnellen het technologisch leiderschap van Bekaert en de marktintroductietijd van foucsproducten en –processen;
 4. We benutten onze schaalvoordelen beter en reduceren onze complexiteit om dit mogelijk te maken;
 5. We leveren het beoogde waardevoorstel aan onze klanten aan de laagst mogelijke totale kost.
De visie en strategieën werden eind 2014 bepaald om richting en focus te geven aan Bekaerts transformatieproces naar  waardegedreven groei. Dit transformatieproces heeft ervoor gezorgd dat onze teams sneller reageren, beter prioriteiten leggen en focussen op het opleveren van de vijf kernstrategieën.

Terwijl Bekaerts transformatieproces pas in 2015 gestart is, beginnen de veranderingsprocessen die de visie en strategieën van de onderneming ondersteunen, een grotere impact te vertonen op het vlak van schaal en snelheid. De resultaten, waarvan we verwachten dat ze hun volle potentieel zullen bereiken in de komende jaren, tonen hun effectiviteit al in recente beslissingen over de business portfolio, verschillende pilootprogramma’s en de sterke financiële prestaties van Bekaert in 2015.

In de eerste kernstrategie brengen we de klant in het hart van onze business.

Bekaert heeft altijd geloofd in samenwerking en co-creatie met klanten als drijfveren van duurzame partnerschappen en klantentevredenheid. 
 • Uitmuntendheid in de toelevering aan Pirelli Tyre, werd in 2015 door het Bekaert Rubber Reinforcement team een van de prioriteiten in de missie om de bandenindustrie te voorzien van doorgedreven kwaliteit en uitstekende service. Bekaert is al jaren een vertrouwde partner van de bandenindustrie en heeft haar vermogen om voorkeurleverancier te zijn, bewezen. De Pirelli deal was uniek omdat het de eerste keer in de geschiedenis was dat een bandenproducent haar volledige geïntegreerde staalkoordcapaciteit ineens verkocht. 
 • In een co-creatie project voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie medische injectiepennen, hebben we samengewerkt met onze klant om zijn uitdagingen en die van zijn klanten ten volle te begrijpen. Via deze aanpak, wisten we exact hoe we met onze verendraad de functionaliteit van de pennen konden verbeteren. Door de nadruk te leggen op de eindtoepassing waren we in staat een oplossing aan te bieden die waarde creëert doorheen de toeleveringsketen, in een markt met veelbelovend groeipotentieel. 
 • Nadat de Bekaert Rome (VS) fabriek tijdelijk volledig gesloten was door een brand, toonde het team haar toewijding en vastberadenheid in het bewijzen van hun kunde en ambitie om klanten in de VS optimale kwaliteit en service te blijven bieden. Bekaert teams hebben samengewerkt met klanten om continuïteit van de toelevering tijdens de heropbouw te verzekeren. De plant werd heropgebouwd en uitgerust met de allernieuwste, hoogperformante productielijnen van Bekaert Engineering. Alle klanten drukten hun waardering voor onze inspanningen uit en waren aanwezig op de officiële heropening in oktober 2015. 
Hoewel deze voorbeelden Bekaerts duidelijke ambitie illustreren om te voldoen aan de noden en verwachtingen van klanten, weten we dat we beter kunnen doen. In 2016 zullen we veel  explicieter de nadruk leggen op commerciële uitmuntendheid. We maken er een prioriteit van in ons transformatieproces, omdat we geloven dat we in belangrijke mate kunnen verbeteren in het centraal zetten van de klant in alles wat we doen. In 2015 werd een globaal customer excellence programma ontwikkeld dat ons zal helpen om vier objectieven te bereiken: een klantgerichte mindset doorheen Bekaert verankeren, ons onderscheiden in de markt, duurzame rendabele groei aansturen door superieure klantenwaarde aan te bieden, en een uitstekende commerciële organisatie uitbouwen. Het programma werd begin 2016 gelanceerd.

De tweede kernstrategie gaat over het aansturen van groei door superieure klantenwaarde aan te bieden.

In 2015 hebben we onze productenportefeuille geanalyseerd en gescreend ten opzichte van de elementen die de kern van onze visie vormen en hebben we de strategische plannen bepaald die de Groep in staat zullen stellen om in de vooropgestelde richting vooruitgang te boeken. In de implementatie van deze strategie heeft Bekaert prioriteiten gesteld van waar we willen groeien en hoe we superieure waarde kunnen bieden om ons te onderscheiden van de concurrentie.

In 2015 beoogden en behaalden we organische groei in, onder andere, onze rubberversterking- en zaagdraadactiviteiten. Bekaert is een voorkeurleverancier van de bandenindustrie dankzij voortdurende innovatie en het leveren van continue kwaliteit en uitstekende service. In 2015 hebben we met succes meerwaarde toegevoegd aan de product-mix door meer geavanceerde producten te lanceren die de totale kost in de waardeketen verlagen. Bekaerts waardevoorstel  in zaagdraadmarkten is gebaseerd op die objectieven en sterktes. Innovatie in de product-mix met een nieuwe generatie zaagdraad die de totale kost verlaagt, maakte deel uit van onze groeiaanpak. Bekaerts technologisch leiderschap in deze markt laat onze Chinese operaties ook toe om de nieuwe producttypes te maken met Chinese walsdraad, zodat ons aanbod niet afhankelijk is van de kost en wisselkoerseffecten van imports. 
Belangrijke fusies en acquisities in businesses waar we actief groei zoeken, en het desinvesteren van activiteiten waar Bekaert niet in staat was om waarde te creëren, droegen ook bij aan de verbetering van Bekaerts business portfolio. 
 • De intregratie van Pirelli staalkoord bijvoorbeeld, voegde dubbele winstcijfers toe aan Bekaerts rubberversterkingsbusiness en versterkte ons marktaandeel in de globale bandenmarkt tot ongeveer 30%.
 • We namen ook een staalkabel business in Australië over van Arrium wat zorgde voor een toename van ons marktaandeel en van de marges van ons staalkabelplatform.
 • Terzelfdertijd hebben we sommige activiteiten gedesinvesteerd, ofwel door ze te verkopen aan een andere groep, ofwel door de markt te verlaten. We hebben de verlieslatende carding solutions verkocht aan een leider in textieluitrusting, maar behielden onze winstgevende kaardendraadactiviteiten en maakten dit onderdeel van de deal, met een langetermijn leveringsovereenkomst. Bekaert stapte ook uit de stainless staaldraad business na jaren van verlies. Beide exits zijn een illustratie van het prioritiseren van onze portfolio op waarde creatie en rendement.
 • Op 7 December 2015 kondigden we de voorziene fusie aan van de kabel- en advanced cords activiteiten van Bekaert en Bridon. De Bridon Bekaert Ropes Group zal na de finale afronding van de deal opgericht worden als een 67/33 joint venture tussen Bekaert en Ontario Teachers' Pension Plan. De geplande fusie is gericht op het benutten van de schaalgrootte en de complementaire sterkten van Bekaert en Bridon, door hun staalkabel- en advanced cords capaciteiten samen te voegen. Na afronding zal de transactie ongeveer € 350 miljoen op jaarbasis toevoegen aan de geconsolideerde omzet van Bekaert. De definitieve fusieovereenkomst is onderhevig aan de gebruikelijke closing voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen, en zal naar verwachting afgerond worden in de eerste helft van 2016. Voorafgaand aan de afronding zullen beide businesses afzonderlijk opereren en hun klanten autonoom blijven bedienen.

De derde kernstrategie betreft het versnellen van Bekaerts technologisch leiderschap en marktintroductietijd van focusproducten en –processen.
 • Bekaert heeft een aangepaste innovatiestrategie geïmplementeerd om R&D te versnellen in samenwerking met klanten. Er werden zeven uitdagingen bepaald die essentieel zijn voor technologisch leiderschap en snelheid. Op die manier zijn onze R&D processen en prioriteiten veel meer klantgedreven geworden. We richten ons op een kleiner aantal projecten, snellere en betere innovatieresultaten en opportuniteiten met een grotere impact.
 • In 2015 hebben Bekaert en University College Dublin (UCD) het Bekaert University Technology Centre opgericht. Het nieuwe, gezamenlijke UCD-Bekaert centrum, gevestigd in de UCD School of Mechanical and Materials Engineering, zal zich richten op onderzoek van wereldklasse in karakteristieken, het ontwerp en de optimalisatie van materialen, componenten en processen, wat uiteindelijk moet leiden tot de volgende generatie draadproducten. Dit initiatief tilt onze onderzoekssamenwerking naar een hoger niveau en steunt een bredere scope van fundamenteel onderzoek. Het verzekert ook dat het onderzoek snel en succesvol wordt toegepast in onze processen en producttoepassingen. Productcycli worden korter en de volgende generatie producten komen sneller op de markt.
 • Bekaert heeft de testscope uitgebreid van haar revolutionaire nieuwe deklaag op staalkoord voor banden, TAWI® of ‘Ternary Alloy Wire coating’. Deze nieuwe Cu-Zn-Co deklaag vermindert het volume kobaltzout in banden met 80%. Begin 2015 werd de met een patent beschermde uitvinding genomineerd voor de prestigieuze ‘Tire Technology of the Year 2015’ prijs. TAWI® heeft ook brons gewonnen in de Belgian Business Award for the Environment, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Ondernemingen VBO, in de categorie Producten. TAWI® mag hierdoor deelnemen aan de European Business Award for the Environment competitie in 2016.
 • Bekaerts R&D processen en proriteiten zijn nauw verbonden met de innovatie- en groeistrategieën van de business platformen. We ontwikkelen nieuwe producten en oplossingen samen met onze klanten om de huidige en toekomstige productvereisten en toepassingsuitdagingen beter te begrijpen, zoals in de ontwikkeling van platte en profieldraden voor flexibele pijpen.
Schaal benutten en complexiteit verminderen

Met deze kernstrategie willen we onze schaal beter benutten, door complexiteit te verminderen en ons meer te richten op onze opportuniteiten en sterktes, en sterk doorgedreven standaardisatie. 
 • Bekaert heeft in 2015 de implementatie gestart van een globaal productie-uitmuntendheidsprogramma om een meer gestandaardiseerde methodologie in onze operaties te creëren, om kwaliteit en oplevering te verzekeren, om veiligheid te verbeteren, om capaciteit vrij te maken en om kost-efficiëntie te verhogen doorheen de business, onder andere door de productdiversiteit (SKUs) per fabriek beter te beheren en toe te wijzen. Het programma werd gelanceerd in twee pilootfabrieken in België en China. Het toepassingsgebied van de implementatie werd in de loop van 2015 uitgebreid naar bijkomende fabrieken in Slovakije, China de Verenigde Staten en Ecuador en blijft toenemen in scope en impact. Het programma heeft tot nog toe geleid tot een heel hoog niveau van betrokkenheid en ideeëngeneratie in alle operaties. Het programma loopt voor op schema dankzij de enthousiaste deelname van de teams en de veelbelovende resultaten die hun vruchten beginnen af te werpen.
 • In Noord-Amerika heeft Bekaert de efficiëntie en effectiviteit van de toeleveringsketen verbeterd. Het aankoopteam heeft het aantal walsdraadleveranciers beperkt tot drie per fabriek en heeft een drie-ledige aanpak toegepast waarbij de helft van de toeleveringsnoden van elke fabriek toegewezen worden aan één hoofdleverancier. Een ander belangrijk deel van de noden wordt toegewezen aan een back-up leverancier en een beperkt deel is gereserveerd voor spot buys  en ontwikkelinggerelateerde toeleveringen van nieuwkomers. Dit programma werd gelanceerd in de tweede helft van 2015 met de ambitie om sterke partnerschappen met leveranciers te ontwikkelen aan een lagere kost.
 • Een andere illustratie van de acties die in 2015 geïmplementeerd werden om de complexiteit en structuren die geen waarde creëren te verminderen, kwam van wijzigingen in aandeelhouderschap in een aantal entiteiten waar partnerschappen niet hadden geleid to efficiënte en succesvolle vormen van samenwerking. In 2015 verwierf Bekaert de volledige eigendom in deDramix® fabriek in Shanghai en in de in Jiangyin gevestigde staaldraadfabriek in China, in de Dramix® verkoop en distributieactiviteiten in Australië/Nieuw-Zeeland, en in de Maleisische staaldraad en staalkabel activiteiten. Bekaert deconsolideerde de activiteiten in Xinyu, China, wat de wijzigingen in controle reflecteert en de lopende onderhandelingen om uit de business te stappen.
Uitmuntendheid aan de laagste kost

Met deze vijfde strategie willen we verzekeren dat we ons zo kost-efficiënt mogelijk organiseren in het proces om onze klanten de beste waarde-creërende oplossingen te bieden.
 • In 2015 werden activiteiten en processen die geen waarde toevoegen geëvalueerd en vereenvoudigd of geëlimineerd. Een grote groep medewerkers over de hele onderneming werd betrokken bij veranderingsprogramma’s om ons leaner en sneller te maken en helpen bij de transformatie naar meer waardecreatie.
 • Besparingen hebben geleid tot stabiele overheadkosten als een percentage van de omzet, ondanks de verhoogde consultancy kosten verbonden aan het productie-uitmuntendheidsprogramma en de hoge M&A activiteiten in 2015.
 • Niettegenstaande de integratie van de overnames en hoge kapitaalinvesteringen, slaagde Bekaert erin om de nettoschuld onder de slotbalans van 2014 te houden, dankzij de betere cash generatie en een aanzienlijke verlaging van het werkkapitaal.