Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van het algemeen beleid van de onderneming, het goedkeuren van de strategie en het opvolgen van de activiteiten. De Raad van Bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt momenteel veertien leden.Op 13 mei 2015 werd de heer Gregory Dalle benoemd tot lid van de Raad van Bestuur, terwijl de heer Roger Dalle op dezelfde dag met pensioen ging, na 17 jaar lid geweest te zijn van de Raad van Bestuur van Bekaert.
De samenstelling van de Raad van Bestuur zal in belangrijke mate wijzigen in 2016.

Op 26 februari 2016 droeg de Raad van Bestuur zes nieuwe bestuurders voor die ter goedkeuring voorgesteld zullen worden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders op 11 mei 2016. Deze benoemingen zijn een gevolg van een grondig successieplanningsproces dat gericht is op het verzekeren van een Raad van Bestuur met een brede internationale, professionele vertegenwoordiging. De kandidaten zullen bijdragen tot de complementariteit, onafhankelijkheid en diversiteit van de professionele ervaring in de Raad van Bestuur en zal haar samenstelling grondig wijzigen.

Bekaert new Board members 2015

Andere wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur van Bekaert

De bestuurdersmandaten van Lady Barbara Judge en de heren François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke, Baudouin Velge en Manfred Wennemer vervallen op de Algemene Vergadering  van aandeelhouders van 11 mei 2016. Zij zijn niet herverkiesbaar of wensen hun mandaat niet te hernieuwen. 

Na goedkeuring van de voorgedragen benoemingen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, zal de Raad van Bestuur van Bekaert vanaf 11 mei 2016 vijftien leden tellen. Hun professioneel profiel zal verschillende vakgebieden omvatten, zoals recht, business, industriële activiteiten, banking & investment banking, marketing & sales, HR en consultancy.

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur (1)
De heer Bert De Graeve, Voorzitter
De heer Matthew Taylor, Gedelegeerd bestuurder
Mevrouw Celia Baxter (1) (2)
De heer Alan Begg (2)
De heer Leon Bekaert
De heer Grégory Dalle
De heer Charles de Liedekerke
De heer Christophe Jacobs van Merlen (1)
De heer Hubert Jacobs van Merlen
De heer Maxime Jadot
Mevrouw Pamela Knapp (1) (2)
Mevrouw Martina Merz (1) (2)
Mevrouw Emilie van de Walle de Ghelcke (1)
De heer Henri Jean Velge (1)
Mevrouw Mei Ye (2)
(1) Na goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders
(2) Onafhankelijke bestuurders