Woord van de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter

Beste lezer,

2015 was voor Bekaert een jaar van sterke groei. We realiseerden 14% omzetgroei en behaalden een geconsolideerde omzet van  €3,7 miljard. Het operationeel resultaat (REBIT) steeg met 36% tot €223 miljoen, met een marge van meer dan 6%. De solide prestaties resulteerden in een sterke operationele cash generatie, zodat we de nettoschuld konden verminderen, ondanks de aanzienlijke acquisities en investeringen van het afgelopen jaar.
We versterkten onze leiderspositie in de bandenmarkten danzij de integratie van Pirelli’s staalkoordactiviteiten, Bekaerts grootste acquisitie ooit. We versterkten ook onze positie in mijnbouwmarkten door de overname en integratie van een staalkabelfabriek in Australië en de grootste deal, de aangekondigde fusie van de staalkabel- en advanced cords activiteiten van Bekaert en Bridon is nog in afhandeling.

We zijn ook uit enkele business gestapt het afgelopen jaar en spitsten onze focus toe op die delen van de business waar we echt onze sterktes kunnen benutten en waarde kunnen creëren. We hebben een aantal partnerschappen beëindigd die teveel complexiteit zonder toegevoegde waarde creëerden en onze opties voor de toekomst beperkten. Dus namen we het volle aandeelhouderschap of troffen voorbereidingen om eruit te stappen.

In 2015 verhoogden we de mix van innovatieve producten met hogere toegevoegde waarde, die de totale kost voor onze klanten verminderen. Dit was vooral belangrijk in het groeitraject van de staalkoord- en zaagdraadactiviteiten.
Onze globale, interne transformatieprogramma’s winnen aan impact naargelang de snelheid en het toepassingsgebied doorheen de organisatie toenemen. Het Bekaert manufacturing excellence programa, bijvoorbeeld, is gericht op het verhogen van het concurrentievermogen door de veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit van de onderneming te verbeteren. We zien duidelijke voordelen in dit programma dat we begin 2014 opgestart hebben en uitrollen in al onze fabrieken wereldwijd, over een periode van 4 jaar. Onlangs lanceerden we ook een customer excellence programma om groei en margeperformantie te stuwen. Door de noden van onze klanten beter te begrijpen en beantwoorden kunnen we meer waarde voor hen creëren en halen we beiden voordeel uit dit programma, nu en in de komende jaren.

We hebben vertrouwen in de impact en het potentieel van deze onderliggende programma’s. Ze liggen mee aan de basis van onze sterke prestaties in 2015, en het vertrouwen in ons vermogen om zelfs beter te doen in 2016. We zijn klaar om opnieuw een belangrijke stap in de richting van onze 7% REBIT doelstelling te zetten.
Op basis van de financiële resultaten van 2015 en het vertrouwen in de gevolgde richting, heeft de Raad van Bestuur beslist aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2016 een bruto dividend van € 0,90 per aandeel voor te stellen. Met deze dividendverhoging willen we ons engagement beklemtonen in het laten terugvloeien van waarde naar onze aandeelhouders in ruil voor het kapitaal dat ze ons verschaffen om onze business te runnen en te laten groeien.

We willen onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen. En we willen onze medewerkers bedanken voor hun engagement en gedrevenheid om de uitdagingen aan te gaan om onze objectieven te bereiken.